AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Grundlæggende lederuddannelse

Varighed

13 dage

Pris

Deltagerbetaling: 2.444 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.642,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 2.444 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.642,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Kursusform

Splitkursus. Kurset splittes op over et længere tidsrum.

Skolefag

Anvendelse af situationsbestemt ledelse 47755
Kommunikation som ledelsesværktøj 47751
Ledelse og samarbejde 47753
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 47752
Medarbejderinvolvering i ledelse 47750
Mødeledelse 47754


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskom- petencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv.

 

Den Grundlæggende Lederuddannelse er skabt til dig, der vil have en praksisnær lederuddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din daglige ledelse. Målet er at opbygge dine faglige og personlige ledelseskompetencer.

 

Kurset afsluttes med prøver. 

 

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod nye og kommende ledere / mellemledere, der arbejder med drifts- og personaleansvar, og som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og struktur på kompetencer.

 

Uddannelsen henvender sig også mod lederen, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og mod erfarne ledere som har behov for at få fyldt værktøjskassen op eller blot har brug for et brush-up kursus.

 

Uanset om man arbejder som afdelingsleder, produktionsleder, funktionsleder eller butikschef - og uanset om det er en privat eller offentlig virksomhed, vil man med Den Grundlæggende Lederuddannelse få en anerkendt, solid og praktisk lederud- dannelse.

 

Formål:

  • At give lederen en systematisk indsigt i ledelsesfunktionen.
  • Lederuddannelsen fokuserer på opbygning af personlige og ledelsesmæssige  kompetencer.

 

Form:

Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på 13 dage fordelt over 4-6 måneder, og består af 5 moduler.

 

Læringsformen er generelt meget aktivitets- og erfarings- baseret, så din viden og erfaring bliver bragt i spil. På den måde får du mulighed for, at forholde dig aktivt og personligt til tingene. Du kan også opleve, at der benyttes gennemgående opgaver eller cases, fiktive virksomheder eller situationssspil.

 

Du lærer desuden meget af de andre deltageres erfaringer, og derfor vil arbejde, drøftelser og dialog ofte foregå i mindre grupper.

 

Den Grundlæggende Lederuddannelse består af fem moduler med hver sin vinkel på ledelse. Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan arbejde videre med på jobbet.

 

Udbytte:

  • Du får en grundig indsigt i din lederrolle og din opgave som personaleansvarlig.
  • Du bliver klar på hvordan du skaber aktive og motiverede medarbejdere.
  • Du får vigtige redskaber til at sikre en god dialog med den enkelte medarbejder.
  • Du trænes til at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler.
  • Du trænes til at præsentere et budskab og afholde effektive møder. 

 

Nyt netværk:

Det intense samarbejde med de andre deltagere giver mulighed for at opbygge stærke faglige netværk, der holder


 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.