AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kedelpasser - Store dampkedler højst 120 grader

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.260 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 6.678,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.260 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 6.678,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Store dampkedler højst 120 grader 47915


Vælg startdato og tilmeld dig

30/08-2021 16 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, som har eller ønsker beskæftigelse med pasning af dampkedler i kontrolklasse A type III, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren skal være fyldt 18 år og have opnået uddannelsesbevis for arbejdsmarkedsuddannelsen Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader (47891), eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

 

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type III til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

 

Deltageren kan:

 

-foretage daglig kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde.
-foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand, samt justere og fejlsøge med udgangspunkt i analyseresultater.
-forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr.
-foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret.
-foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde.
-regulere forbrændingsprocesser.

 

Derudover har deltageren viden om:

 

-opbygning og drift af dampkedelanlæg i kontrolklasse A type III.
-opbygningen og funktionen af overvågningsanlæg.
-brændselstyper og fyringsøkonomi.
-styring, regulering og driftsovervågning.
-relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.