AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kedelpasser - Store dampkedler over 120 grader

Varighed

15 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.890 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 9.902,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.890 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 9.902,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Store dampkedler over 120 grader 48172


Kursusbeskrivelse

Forudsætning for deltagelse på dette kursus, er gennemført/bestået Kedelpasser B, type 1 + 2 (Mindre damp og hedtvandskedler - 47891) og Kedelpasser A, type 3 (Store dampkedler højst 120 grader 47915)

 

Deltageren har viden om:

 

-terminologi og måleenheder, varmetransmission og dampdannelse.
-kedlers driftsforhold, herunder beregninger i forbindelse med forbrænding, varmetransmission og dampdannelse.
-virkemåde og anvendelse af ildrørs- og vandrørskedler, kanalrørs-, fyrboks- og beholderkedler, kedler med tvangsomløb og med tvangsgennemløb.
-forbrændingsteori i forbindelse med forbrændingen af olie, kul, naturgas og biobrændsler.
-principper for kedlens olie-, gas- og biobrændsel- fyringssystemer samt forbrændingssystemer.
-betydningen af vandkvaliteten for driften af en dampkedel.
-principper for vandbehandlings- og kondensatrensningsanlæg.
-metoder til behandling af kedelvand.
-analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.
-gennemføring af opstart og varetagelse af drift af kedelanlæg, herunder betjening af fyringsudstyret, samt kunne analysere måle- og alarmværdier og foretage relevante indgreb.
-planlægning og tilsyn med reparation og vedligehold på kedelanlæg.
-opbygning og drift af hedtvands- og hedtolieanlæg.
-konstruktionsprincipper og virkemåde for kedelarmatur, regulerings- og sikkerhedsudstyr.
-styring, regulering og driftsovervågning.
-relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.
-procedurer ved konservering og inspektion af vand og røgsiden.

  

Deltageren får færdigheder i betjening af en dampkedel, under såvel normale som unormale forhold, ved hjælp af træning med en simulator.

 

Efter gennemført uddannelse og et dokumenteret praktikforløb på min. 12 uger, kan deltageren selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type I og II i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.