AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.454,25 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.454,25 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Mindre dampked. maks. 32 bar, st hedtvandsk 120 gr 47891


Vælg startdato og tilmeld dig

16/08-2021 15 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

 

Deltageren kan på baggrund af viden, om opbygning og drift, selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse, af dampkedler i kontrolklasse B type I og II. Dampkedler i kontrolklasse B type I og II er, dampkedler på maks. 1000 liter rumindhold, maks. 32 bar indstillingstryk og et produkttal på maks. 3000 bar gange liter. Samt fjernvarmesystemer og kedler til produktion af vand, ved en temperatur over 110 grader og højst 120 grader med et tryk på højst 6,5 bar, til cirkulation uden for kedlen. Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

 

Herunder:

  • kan deltageren foretage almindeligt forekomne vandanalyser på kedelanlæg.
  • har deltageren kendskab til kontrol og klargøring af alle drift- og sikkerhedsindretninger i overensstemmelse med myndighedskrav og driftsmanualer.
  • kan deltageren aflæse og dokumentere, at driften er i overensstemmelse med relevante myndighedskrav.
  • har deltageren kendskab til opstart og kontrol af brænderudstyr med diagnosticering af eventuelle fejl ved brænderens brændselsforsyning, tænding, flammeovervågningssystem og luftregulering.
  • har deltageren kendskab til principper for måling og vurdering af forbrændingskvalitet.
  • har deltageren kendskab til konservering og regler for inspektion af anlæg.

 

Kurset afsluttes med en prøve.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.