AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Vandbehandling og analyser ved kedelanlæg

Varighed

4 dage

Pris

Deltagerbetaling: 504 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 2.809,40 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 504 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 2.809,40 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Vandbehandling og analyser ved kedelanlæg 48174


Vælg startdato og tilmeld dig

13/12-2021 16 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
Du lærer at udtage prøver, foretage analyser af spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand. Du får kendskab til kvalitetskravene og kravenes betydning for stabil drift og forebyggelse af korrosion. Du får kendskab til det kemiske grundlag for vandrensning, ionbytningsanlæg, omvendt osmose - RO-anlæg, hvor tæringer kan optræde i kedelanlæg og vandkemi på fjernvarmesystemer.

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere som har eller ønsker beskæftigelse indenfor drift og vedligeholdelse af kedler, maskiner og hjælpeudstyr klassificeret i kontrolklasse A, type I, II og III og B, type I og II, samt andre der har behov for tilsvarende kompetencer/kvalifikationer.

Mål:
Deltageren har ajourført viden om den tekniske udvikling inden for vandbehandlingsområdet i forhold til kvalifikationskrav for arbejde med dampkedler i kontrolklasse A, type I, II og III og B type I og II, som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011. På den baggrund kan deltageren selvstændigt stå for de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver og med kendskab til det kemiske grundlag for vandrensning, ionbytningsanlæg og omvendt osmose (RO-anlæg) kan deltageren:udføre alle nødvendige kontrolopgaver, daglig drift og vedligeholdelse i forbindelse med vandbehandling på kedel- og varmeanlæg. udføre alle almindeligt forekommende vandanalyser i overensstemmelse med kvalitetskravene i anlægget. vurdere og anvende analyseresultater, herunder anvise løsningsforslag ved normafvigelser, samt arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med kemikalier i henhold til gældende regler. 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.