Øvrige kurser

NEXT Uddannelse København tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og opfølgende uddannelse i arbejdsmiljø.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen varer tre dage.

Der undervises i:

 • Lov om arbejdsmiljø
 • Arbejdsopgaver, funktioner og roller, rettigheder, pligter og ansvar
 • Forebyggende arbejde
 • AMO’s og virksomhedens strukturer samt arbejdsmiljøcertifikat
 • Samarbejdsrelationer med interne og eksterne aktører
 • Metoder til registrering af arbejdsmiljøforhold
 • Det systematiske arbejdsmiljøarbejde, processer og resultater
 • Formidling og pædagogiske virkemidler

Undervisningsdage

Hold 2: Undervisning d. 30/10 - 31/10 2023 og d. 3/11 2023

Pris pr. deltager

Kurset koster kr. 4795,- inkl. forplejning. Der betales ikke moms for individuelle deltagere, der tilmeldes kurset.

Tilmelding

Kontakt Annette Sparre Bülow for tilmelding eller ved spørgsmål.

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø varer to dage.

Dag 1 undervises du i:

 • Psykisk Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
 • Kommunikation og dialog
 • Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering
 • Kompetenceudviklingsplan for AMO-medlemmer, og hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

Dag 2 undervises du i:

 • Planlægning og Logistik i arbejdsmiljøarbejdet
 • Byggepladsens største risikoområde
 • Instruktion – ansvar og pligter
 • Brug af tekniske hjælpemidler
 • Forebyggelse af ulykker og registrering af nærved ulykker
 • Støv og nanopartikler samt asbest, bly og PCB
 • Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og kondition.

Undervisningsdage

Der er ikke planlagt nogle forløb.

Pris pr. deltager

Kurset koster kr. 2500,- pr. dag pr. deltager (kr. 5000,- for begge dage) inkl. forplejning

Tilmelding

Kontakt Annette Sparre Bülow for tilmelding eller ved spørgsmål.

Betalingskurser

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø er betalingskurser.

Kurserne er ikke dækket af AMU, og der ydes derfor ikke VEU-godtgørelse.

Virksomhedskonsulent

Annette Sparre Bülow

Kontakt Annette, hvis du skal tilmeldes et kursus. Ring eller skriv også til hende, hvis du har spørgsmål.

Tlf.: 2119 7364

Mail: asbu@nextkbh.dk

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål

Send en e-mail:

kursus@nextkbh.dk

Ring på tlf.:

33 88 09 00