Øvrige kurser

NEXT Uddannelse København tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og opfølgende uddannelse i arbejdsmiljø.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er for AMO-medlemmer (medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen på en arbejdsplads).

Den gennemføres inden for 3 måneder fra man er valgt til AMO-medlem. Kurset varer 3 dage.

Uddannelsen giver dig:

 • viden om arbejdsmiljø
 • metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsopgaver
 • metoder til at styrke det forebyggende arbejde på arbejdspladsen
 • kompetencer til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Formålet med uddannelsen er at effektivisere arbejdsmiljøorganisationen. Du lærer at arbejde systematisk med arbejdsmiljø.

Undervisningsdage

Undervisning d. 12/10, 13/10 og d. 20/10 2022

Pris pr. deltager

Kurset koster kr. 4775,- pr. deltager inkl. forplejning.

Tilmelding

Kontakt Annette Sparre Bülow ved tilmelding eller spørgsmål.

 

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø varer to dage.

Dag 1 undervises du i:

 • Psykisk Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
 • Kommunikation og dialog
 • Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering
 • Kompetenceudviklingsplan for AMO-medlemmer, og hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

Dag 2 undervises du i:

 • Planlægning og Logistik i arbejdsmiljøarbejdet
 • Byggepladsens største risikoområde
 • Instruktion – ansvar og pligter
 • Brug af tekniske hjælpemidler
 • Forebyggelse af ulykker og registrering af nærved ulykker
 • Støv og nanopartikler samt asbest, bly og PCB
 • Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og kondition.

Undervisningsdage

Undervisning d. 14/12 og d. 15/12 2022

Pris pr. deltager

Kurset koster kr. 2500,- pr. dag pr. deltager (kr. 5000,- for begge dage) inkl. forplejning

Tilmelding

Kontakt Annette Sparre Bülow ved tilmelding eller spørgsmål.

Betalingskurser

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø er betalingskurser.

Kurserne er ikke dækket af AMU, og der ydes derfor ikke VEU-godtgørelse.

Virksomhedskonsulent

Annette Sparre Bülow

Kontakt Annette, hvis du skal tilmeldes et kursus. Ring eller skriv også til hende, hvis du har spørgsmål.

Tlf.: 2119 7364

Mail: asbu@nextkbh.dk

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål

Send en e-mail:

kursus@nextkbh.dk

Ring på tlf.:

33 88 09 00