Pris

Med tilskud: 288 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 1195,30 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Bygge og Anlæg
    Beton, Anlæg og Murerfaget, Træfag, Certifikatfag

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Varighed: 1 dage
Pris fra 288 kr.

Om kurset

Få viden om, hvad varmt arbejde er, og hvordan arbejdet udføres sikkert.

Du lærer at slukke mindre brande på arbejdspladsen.

Kurset afsluttes med en prøve, samt et digitalt certifikat på at du kan udføre varmt arbejde.

Målgruppe

Kurset er for ufaglærte og faglærte, der arbejder med byggeri.

Tag også kurset, hvis du arbejder med tagdækning eller som ejendomsservicetekniker.

Udbytte

Når kurset er gennemført, kan du:

  • Vurdere mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet
  • Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt
  • Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under udførelse af arbejdet
  • Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden
  • Foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (45141)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 03. juli - 03. juli 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 05. september - 05. september 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 28. november - 28. november 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31