Bygge og Anlæg

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Pris fra 126 kr.
Varighed: 1 dage

Om kurset

Få viden om, hvad varmt arbejde er, og hvordan arbejdet udføres sikkert.

Du lærer at slukke mindre brande på arbejdspladsen.

Kurset afsluttes med en prøve, og når den er bestået udstedes AMU-bevis.

Mange forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Derfor opkræves kr. 100,- sammen med deltagerbetaling, så du efter bestået kursus får tilsendt DBI-certifikat.

Certifikatet er gyldig i 5 år efter kursus

Målgruppe

Kurset er for ufaglærte og faglærte, der arbejder med byggeri.

Tag også kurset, hvis du arbejder med tagdækning eller som ejendomsservicetekniker.

Udbytte

Når kurset er gennemført, kan du:

  • Vurdere mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet
  • Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt
  • Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under udførelse af arbejdet
  • Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden
  • Foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

  • Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 06. december - 06. december 2022 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 09. februar - 09. februar 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 13. april - 13. april 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 15. juni - 15. juni 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 24. august - 24. august 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Dagundervisning

Dato og tid: 30. november - 30. november 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31