Pris

Med tilskud: 512 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 2589,20 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Ejendomsservice

Affaldshåndtering 1

Varighed: 4 dage
Pris fra 512 kr.

Om kurset

Du kan efter kurset bruge et digitalt småbilledkamera til fotografering af mindre opstillinger, produkter og varer, herunder anvende tilbehør og belysningsudstyr. Samt håndtere og arkivere digitale billedfiler korrekt til reproduktion og distribution.

Kursets moduler (AMU-fag)