Kurser for ledige

NEXT Uddannelse København tilbyder kurser, efteruddannelse og 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige. Som ledig har du mulighed for at uddanne dig til de brancher, der mangler arbejdskraft.

Find kursus

Som ledig dagpengemodtager har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. 

Er du på kontanthjælp, i revalidering eller noget helt tredje, kan du også deltage i kurser. Sammen med jobcenteret laver du en individuel jobplan, hvori kurser og efteruddannelse kan være et mål. Det er jobcentret, der betaler for dine kurser.

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige i A-kasse

Som medlem af en A-kasse kan du deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse. A-kassen bestemmer, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

6 ugers jobrettet uddannelse er for dig, der er:

  • Ufaglært, ledig og dagpengemodtager
  • Faglært, ledig og dagpengemodtager
  • Faglært og har en kort videregående uddannelse, ledig og dagpengemodtager

Find kurser i oversigten på hjemmesiden.

Ledige kan vælge kurser fra positivlisten

På positivlisten finder du de kurser, der kan udgøre din 6 ugers jobrettede uddannelse.

Start din 6 ugers jobrettede uddannelse, når du har været ledig i 5 uger

Efter 5 ugers ledighed, kan du starte din 6 ugers jobrettede uddannelse.

Kurser markeret med stjerne kan du deltage i fra første dag, du er ledig.

  • Er du under 25 år, skal du tage uddannelsen inden for de første 6 måneder, du er ledig.
  • Er du over 25 år, skal du tage uddannelsen inden for de første 9 måneder, du er ledig.

Få råd og vejledning hos NEXT Uddannelse København

Få råd og vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse hos din A-kasse og jobcentret.

Har du spørgsmål til kurserne, kan du kontakte NEXT Uddannelse København.

Kontakt NEXT på telefon eller mail:

Tilskud til transport (befordringstilskud)

Du kan få befordringsgodtgørelse, når du som en del af din jobplan er på kursus. Befordringsgodtgørelse dækker dine udgifter til transport mellem dit hjem og kursusstedet.

Hvis du har over 24 km i daglig transport mellem dit hjem og kursusstedet kan du få befordringsgodtgørelse.

Du skal søge om befordringsgodtgørelse senest fire måneder efter, kurset slutter.

Søg om befordringsgodtgørelse ved at udfylde blanketten.

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål

Send en e-mail:

kursus@nextkbh.dk

Ring på tlf.:

33 88 09 00