Pris

Med tilskud: 640 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 3409 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Bygninger og Installationer

Affaldshåndtering

Varighed: 5 dage
Pris fra 640 kr.

Om kurset

Lær at håndterer affald i forskellige dele (fraktioner) af hensyn til miljøet.

På kurset lærer du at håndtere affald, og du lærer om personlig sikkerhed ved arbejdet. Vi kommer også ind på, hvordan du kommunikerer med brugere og beboere om korrekt affaldssortering.

På kurset tager noget af undervisningen udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder. Du kan også tage kurset, hvis du søger job i branchen.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført, kan du:

 • Kommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.
 • Forstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø
 • Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald og sortering af affald i fraktioner herunder kildesortering
 • Forstå den videre håndteringen/bearbejdning af affaldet
 • Håndtere affald korrekt i forhold til miljøet.
 • Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.
 • Organisere affaldshåndtering og nudge brugerne til at sortere deres affald
 • Indhente information m affaldssortering i miljøbeskyttelsesloven, gældende AT-vejledninger og kommunernes regulativer.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 1. (20801)
 • Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 2. (20802)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Affaldshåndtering

Dagundervisning

Dato og tid: 26. juni - 30. juni 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Affaldshåndtering

Dagundervisning

Dato og tid: 23. oktober - 27. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Affaldshåndtering

Dagundervisning

Dato og tid: 18. december - 22. december 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31