Pris

Med tilskud: 1040 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 3753,75 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Bygninger og Installationer

Affaldshåndtering

Varighed: 5 dage
Pris fra 1040 kr.

Om kurset

Lær miljørigtig håndtering af affald i forskellige dele (fraktioner).

På kurset lærer du at håndtere affald, og du lærer om personlig sikkerhed ved arbejdet. Vi kommer også ind på, hvordan du kommunikerer med brugere og beboere om korrekt affaldssortering.

Kurset tager udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder. Du kan også tage kurset, hvis du søger job i branchen.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført, kan du:

 • Kommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.
 • Forstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø.
 • Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald, og sortering af affald i fraktioner - herunder kildesortering.
 • Forstå den videre håndtering/bearbejdning af affald.
 • Håndtere affald korrekt i forhold til miljøet.
 • Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.
 • Organisere affaldshåndtering og nudge brugere til at sortere deres affald.
 • Indhente information om affaldssortering i miljøbeskyttelsesloven, gældende AT-vejledninger og kommunernes regulativer.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 2. (20802)
 • Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 1. (20801)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Affaldshåndtering

Dagundervisning

Dato og tid: 02. september - 06. september 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Affaldshåndtering

Dagundervisning

Dato og tid: 04. november - 08. november 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31