Pris

Med tilskud: 1040 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 3853,75 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Procesindustri og Teknologi
    Guld, Sølv og Ædelsten
  • Design, Medie og Velvære

Voksarbejde, gips og slyngestøb

Varighed: 5 dage
Pris fra 1040 kr.

Om kurset

Du kan med viden om maskinel støbning, godstykkelsers indvirkning på støbetemperaturen og ædelmetallernes struktur under støbeprocessen udføre maskinel støbning, voksarbejde, gips og slyngestøbning. Du kan endvidere vurdere om modellen har en sådan kvalitet, at det er rentabelt at støbe. - vurdere om voksemnerne har fejl.- opsætte voksemnerne, så de sidder (støbeteknisk fornuftigt) på en voksstamme.- indgipse cuvetter.- klargøre til støbning.- udføre udbrænding af cuvetter. - udføre slyngestøbning.- sprænge gipsen i vandbad.- vurdere om de støbte emner har en acceptabel kvalitet.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Voksarbejde, gips og slyngestøb (48171)