Udlagte og indlånte AMU-kurser

NEXT Uddannelse København indgår en række aftaler med andre uddannelsesudbydere for at sikre en bred uddannelsesdækning.
NEXT udlåner udbudsgodkendelser til bestemte uddannelser af andre skoler, så de pågældende kurser kan afholdes andre steder end i NEXT-regi.
Og ligeledes låner NEXT selv udbudsgodkendelser, så skolen kan opfylde eventuelle behov for uddannelse i Storkøbenhavn.

Udlagte AMU-kurser

NEXT har indgået aftaler med en række erhvervsskoler om udlagt undervisning inden for AMU-området og enkeltfag.

2023

40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
U/NORD
7/3 - 31/12 2023

48428 - Grundlæggende pneumatik for operatører
U/NORD
1/6 - 31/12 2023

48671 - Teleskoplæsser - certifikat
TEC
1/1 - 31/12 2023

48678 - Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
TEC
1/1 - 31/12 2023

49590 - Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse
49591 - Adfærd i tunnel, lokomotivfører, Grunduddannelse
48599 - Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring
49386 - Adfærd i togtunnel, togfører, ajour
Rednings- og Sikkerhedscenter, RESC
1/1 - 31/12 2023

2022

46855 - Undervandssvejsning og højtryksspuling
46856 - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
46857 - Dykker, repetition af førstehjælp for dykker og dykker ass.
Nordsjællands Brandskole
1/2 - 31/12 2022

49590 - Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse
49591 - Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse
48599 - Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring
49386 - Adfærd i togtunnel, togfører, ajour
Rednings- og Sikkerhedscenter, RESC
1/1 - 31/12-2022

48671 - Teleskoplæsser - certifikat
TEC
1/1 - 31/12 2022

49590 - Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse
49591 - Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse
48599 - Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring
49386 - Adfærd i togtunnel, togfører, ajour
Rednings- og Sikkerhedscenter, RESC
1/1/ - 31/12-2022

Indlånte AMU-kurser

NEXT har indgået aftaler med en række erhvervsskoler om indlånt undervisning inden for AMU-området og enkeltfag.

2022

48753 - CNC drejning, klargøring og maskinbearbejdning - 1/1 - 31/12 2022
48912 - CNC drejning, 1-sidet bearbejdning - 1/1 - 31/12 2022
48913 - CNC fræsning, klargøring og maskinbearbejdning - 1/1 - 31/12 2022
48925 - CNC fræsning, 1-sidet bearbejdning - 1/1 - 31/12 2022
48926 - Grundlæggende CAD - 1/1 - 31/12 2022
Roskilde Tekniske Skole (265416)

2021

47948 - Offentlig administration 2 1/1-22/12 2021
47949 - Offentlig administration 3 1/1-22/12 2021
48661 - OFF ADM Borger kommunikation 1/1-22/12 2021
45352 - God forvaltningsskik og administrativ praksis 1/1-22/12 2021
49579 - Dialog og samarbejde i den offentlig forvaltning 1/1-22/12 2021
Campus Vejle (631402)

48926 - Grundlæggende CAD(CAD1) Hele 2021
48913 - CNC fræsning. klargøring og maskinbearbejdning Hele 2021
48912 - CNC drejning. 1-sidet bearbejdning Hele 2021
48753 - CNC drejning. klargøring og maskinbearbejdning Hele 2021
48925 - CNC fræsning. 1-sidet bearbejdning Hele 2021
Roskilde Tekniske Skole (265416)

Udbuds- og udliciteringspolitik

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål

Send en e-mail:

kursus@nextkbh.dk

Ring på tlf.:

33 88 09 00