Pris

Med tilskud: 3120 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 11061,25 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Varme og Ventilation
 • Procesindustri og Teknologi
  Kedelpassercertifikater

Kedel, udv. certifikat A, type 1 og 2, over 120 gr

Varighed: 15 dage
Pris fra 3120 kr.

Om kurset

Bliv kvalificeret til at passe alle dampkedler i kontrolklasse A type 1 og 2.

Du lærer at passe dampkedler uden begrænsning på temperatur, tryk og rumindhold. Du lærer også arbejde med fjernvarmesystemer, og kedler der producerer vand ved en temperatur over 120 grader.

Kedler i kontrolklasse A type 1 er ikke godkendt til periodisk overvågning. Kedler i kontrolklasse A type 2 er godkendt til periodisk overvågning.

På kurset træner vi arbejdet med dampkedler i en simulator. Du får derfor færdigheder i at betjene en dampkedel under både normale og unormale forhold.

På kurset tager noget af undervisningen udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål. Derfor arbejder vi blandt andet med at undgå unødvendige emissioner i røggas ved forbrænding. Vi arbejder også med at økonomisere, luftforvarmere, kondensatkølere, smøreoliekøling og varmepumpeteknologi i forbindelse med produktion af kraft og varme.

På kurset lærer du, hvordan du minimerer vand- og kemikalieforbrug, og du lærer at sikre, at der bliver ledt minimalt med vand væk fra kedlerne. På kurset bliver du også undervist i, hvordan du kan genanvende procesvand.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder i procesindustrien eller i virksomheder, der producerer varme. Kurset er for alle, der har behov for at passe damp- eller hedtvandskedler.

Tag kurset som ufaglært og faglært.

Det er et krav, at du har et uddannelsesbevis fra kurset Kedel, alm. certifikat B, type 1 og 2 kedler (47891) og Kedel, udv. certifikat A, type 3, højst 120 gr. Du kan også starte, hvis du har en anden uddannelse eller erfaring, som svarer til det.

Udbytte

Når kurset er gennemført, har du fået viden om:

 • Terminologi og måleenheder, varmetransmission og dampdannelse.
 • Kedlers driftsforhold, herunder beregninger i forbindelse med forbrænding, varmetransmission og dampdannelse.
 • Hvordan ildrørs- og vandrørskedler, kanalrørs-, fyrboks- og beholderkedler, kedler med tvangsomløb og med tvangsgennemløb virker og anvendes.
 • Forbrændingsteori i forbindelse med forbrændingen af faste og flydende brændsler og brændsler, der er gas.
 • Principper for forbrændingssystemer til de forskellige brændselstyper.
 • Betydningen af vandkvaliteter for drift af dampkedler.
 • Principper for vandbehandlings- og kondensatrensningsanlæg.
 • Metoder til behandling af kedelvand og analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.
 • Gennemføring af opstart og varetagelse af drift af kedelanlæg, samt kunne analysere måle- og alarmværdier og vurdere om der er behov for indgreb.
 • Styring, regulering og driftsovervågning af dampkedler.
 • Relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

Efter gennemført uddannelse og et dokumenteret praktikforløb på minimum 12 uger, kan du selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type 1 og 2.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Store dampkedler over 120 grader (48172)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Kedel, udv. certifikat A, type 1 og 2, over 120 gr

Dagundervisning

Dato og tid: 21. oktober - 08. november 2024 kl. 07:30 - 14:54

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Kedel, udv. certifikat A, type 1 og 2, over 120 gr

Dagundervisning

Dato og tid: 08. april - 26. april 2024 kl. 07:30 - 14:54

Sted: 2600, Fabriksparken 31