Pris

Med tilskud: 1040 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 3503,75 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Varme og Ventilation, Bygninger og Installationer

Indeklima og ventilationsanlæg

Varighed: 5 dage
Pris fra 1040 kr.

Om kurset

På kurset bliver lærer du at:

 • Lave målinger af indeklimaet
 • Kontrollere ventilationsanlæggets funktion
 • Lave mindre reparationer på et ventilationsanlæg
 • Udarbejde instruktioner og vejledninger for drift og vedligeholdelse af anlæggene.

På kurset tager noget af undervisningen udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål. På kurset arbejder vi med, hvordan vi kan sikre bygninger for unødvendig nedbrydning, og for stor produktion af CO2. Du lærer, hvordan du sikrer den nødvendige ventilation i en bygning, og hvordan det kan være med til at reducere bygningens energiforbrug.

Du får en forståelse af, hvordan ødelagte komponenter i et ventilationsanlæg øger energiforbruget. Og du kommer til at arbejde med forskellige genvindingssystemer, der skal gøre det tydeligt, hvornår og hvor der er brug for optimering af anlægget.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder. Du kan også tage kurset, hvis du søger job i branchen.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført kan du:

 • Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr, og vurdere hvornår der skal tilkaldes håndværkere
 • Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg og kontrollere anlæggets tilstand ud fra afleveringsrapporten
 • Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver og udskifte komponenter på ventilationsanlæg ud fra gældende lovgivning
 • Lave instruktioner og vejledninger om, hvordan man drifter og vedligeholder et ventilationsanlæg
 • Foretage eftersyn af anlægget med udgangspunkt i driftsvejledningen
 • Sikre den bedste komfort og driftsøkonomi.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice (48582)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Indeklima og ventilationsanlæg

Dagundervisning

Dato og tid: 04. marts - 08. marts 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Indeklima og ventilationsanlæg

Dagundervisning

Dato og tid: 24. juni - 28. juni 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Indeklima og ventilationsanlæg

Dagundervisning

Dato og tid: 23. september - 27. september 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Indeklima og ventilationsanlæg

Dagundervisning

Dato og tid: 02. december - 06. december 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31