Pris

Med tilskud: 200 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 855,85 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Vagt
    Grundlæggende vagt

Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter

Varighed: 1 dage
Pris fra 200 kr.

Om kurset

Efter deltagelse vil du være teknisk opdateret og fortrolig med et AIA-anlægs (Automatisk Indbruds-Alarm) opbygning, virkemåde og anvendelse i praksis. Du kan konstatere indbrud, fejlfinde og finde andre årsager til detekteringer samt foretage korrekt tilbagemelding til kontrolcentralen.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter (49696)