Bygge og Anlæg

Kloakmesteruddannelsen - mesterdel

Pris fra 3840 kr.
Varighed: 30 dage

Om kurset

Kloakmesteruddannelsen består af 3 moduler:

  • Miljødel
  • Mesterdel
  • Praktikdel

Kurserne er tilrettelagt så, du får et sammenhængende forløb.

Efter hvert kursus eller modul udsteder NEXT Uddannelse København et bevis.

Beviset udstedes hvis du har opnået de enkelte uddannelsesmål og bestået de relevante AMU-test.

Er alle modulerne gennemført på tilfredsstillende vis, kan du indstilles til:

  • Den teoretiske eksamen
  • Autorisationseksamen
  • Den praktiske eksamen

Den samlede varighed for kloakmesteruddannelsen er i alt 65 dage.

Dagene fordeler sig over de 3 selvstændige moduler.

Den teoretiske eksamen, autorisationseksamen og den praktiske eksamen, varer hver 1 dag.

Adgangskrav

Uddannelsen er til dig, der er faglært eller ufaglært bygge- og anlægsarbejder, der har gennemført rørlæggeruddannelsen. Den er også for dig, der er VVS-installatør, bygningskonstruktør, bygningsingeniør.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

  • Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig
  • Kloakering - Projektering og dimensionering
  • Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget
  • Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed