Pris

Med tilskud: 4020 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 22465,50 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Bygge og Anlæg
  Kloakering

Kloakmesteruddannelsen - mesterdel

Varighed: 30 dage
Pris fra 4020 kr.

Om kurset

Få papir på dine kompetencer som kloakmester.

Kloakmesteruddannelsen består af 3 moduler:

 1. Miljødel
 2. Mesterdel
 3. Praktikdel

Kurserne er tilrettelagt så, du får et sammenhængende forløb.

Efter hvert kursus eller modul udsteder NEXT Uddannelse København et bevis.

Beviset udstedes hvis du har opnået de enkelte uddannelsesmål og bestået de relevante AMU-tests.

Er alle modulerne gennemført på tilfredsstillende vis, kan du indstilles til:

 • Den teoretiske eksamen
 • Autorisationseksamen
 • Den praktiske eksamen

Den samlede varighed for kloakmesteruddannelsen er i alt 65 dage.

Dagene fordeler sig over de 3 selvstændige moduler.

Den teoretiske eksamen, autorisationseksamen og den praktiske eksamen, varer hver 1 dag.

Gebyret for kloakmesteruddannelsens teoretiske og praktiske eksamen vil for sæsonen 2023 udgøre kr. 20.000,- (Den teoretiske eksamen og autorisations eksamen kr. 10.000,- og den praktiske eksamen kr. 10.000,-) Kan ændres af eksamenskommissionen.

Adgangskrav

Uddannelsen er til dig, der er faglært eller ufaglært bygge- og anlægsarbejder, som har gennemført rørlæggeruddannelsen. Den er også for dig, der er VVS-installatør, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed (49433)
 • Kloakering - Projektering og dimensionering (49289)
 • Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig (48444)
 • Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget (49291)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Kloakmesteruddannelsen - mesterdel

Dagundervisning

Dato og tid: 05. marts - 23. april 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31