Ejendomsservice og Vagt

Skadedyr i ejendomme

Pris fra 504.00 kr.
Varighed: 4.0 dage

Om kurset

Lær at identificere, bekæmpe og forebygge mod skadedyr og vurdere ejendommens skade forårsaget af skadedyr.

På kurset lærer du at bruge redskaber og midler til at bekæmpe skadedyr.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført, kan du:

 • Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber
 • Vurdere hvilke skadedyr, der kan være i ejendommen
 • Forstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde, og forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen
 • Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor
 • Vælge forskellige værktøjer til at identificere skadedyrene
 • Forstå og bruge principper og metoder i integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management)
 • Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed og forebyggelse
 • Gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere
 • Stille krav til en professionel skadedyrsbekæmper og støtte sig til lovgivning om skadedyr
 • Bruge og rådgive om kemiske og ikke-kemiske metoder til at forebygge og bekæmpe rotter, mus og insekter
 • Forstå etiketter på relevante midler til at bekæmpe skadedyr og finde oplysninger om brug, dosering og sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Kurset afsluttes med prøver.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

 • Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Skadedyr i ejendomme

Dagundervisning

Dato og tid: 22. maj - 25. maj 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Skadedyr i ejendomme

Dagundervisning

Dato og tid: 07. november - 10. november 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31