Pris

Med tilskud: 832 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 2853 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Bygninger og Installationer

Skadedyr i ejendomme

Varighed: 4 dage
Pris fra 832 kr.

Om kurset

Lær at identificere, bekæmpe og forebygge mod skadedyr og vurdere ejendommens skade forårsaget af skadedyr.

På kurset lærer du at bruge redskaber og midler til at bekæmpe skadedyr.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført, kan du:

 • Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber.
 • Vurdere hvilke skadedyr, der kan være i ejendommen.
 • Forstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde, og forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen.
 • Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor.
 • Vælge forskellige værktøjer til at identificere skadedyrene.
 • Forstå og bruge principper og metoder i integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management).
 • Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed og forebyggelse.
 • Gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere.
 • Stille krav til en professionel skadedyrsbekæmper, og støtte dig til lovgivning om skadedyr.
 • Bruge og rådgive om kemiske og ikke-kemiske metoder til at forebygge og bekæmpe rotter, mus og insekter.
 • Forstå etiketter på relevante midler til at bekæmpe skadedyr, og finde oplysninger om brug, dosering og sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Kurset afsluttes med prøver.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice (48747)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Skadedyr i ejendomme

Dagundervisning

Dato og tid: 28. maj - 31. maj 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Skadedyr i ejendomme

Dagundervisning

Dato og tid: 10. september - 13. september 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Skadedyr i ejendomme

Dagundervisning

Dato og tid: 25. november - 28. november 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31