Bygge og Anlæg

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Pris fra 5000 kr.
Varighed: 2 dage

Om kurset

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø varer to dage.

Dag 1 undervises du i:

 • Psykisk Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
 • Kommunikation og dialog
 • Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering
 • Kompetenceudviklingsplan for AMO-medlemmer, og hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

Dag 2 undervises du i:

 • Planlægning og Logistik i arbejdsmiljøarbejdet
 • Byggepladsens største risikoområde
 • Instruktion – ansvar og pligter
 • Brug af tekniske hjælpemidler
 • Forebyggelse af ulykker og registrering af nærved ulykker
 • Støv og nanopartikler samt asbest, bly og PCB
 • Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og kondition.

Undervisningsdage

Undervisning d. 14/12 og d. 15/12 2022

Pris pr. deltager

Kurset koster kr. 2500,- pr. dag pr. deltager (kr. 5000,- for begge dage) inkl. forplejning.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er ikke et AMU-kursus, og der skal derfor betales fuld pris, og der ydes derfor ikke VEU-godtgørelse.

Tilmelding

Kontakt Annette Sparre Bülow ved tilmelding eller spørgsmål.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Dagundervisning

Dato og tid: 14. december - 15. december 2022

Sted: 2600, Fabriksparken 31