Pris

Med tilskud: 5000 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 5000 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Bygge og Anlæg
  Arbejdsmiljøområdet

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Varighed: 2 dage
Pris fra 5000 kr.

Om kurset

Den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø varer to dage.

Dag 1 undervises du i:

 • Psykisk Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
 • Kommunikation og dialog
 • Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering
 • Kompetenceudviklingsplan for AMO-medlemmer, og hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

Dag 2 undervises du i:

 • Planlægning og Logistik i arbejdsmiljøarbejdet
 • Byggepladsens største risikoområde
 • Instruktion – ansvar og pligter
 • Brug af tekniske hjælpemidler
 • Forebyggelse af ulykker og registrering af nærved ulykker
 • Støv og nanopartikler samt asbest, bly og PCB
 • Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og kondition.

Undervisningsdage

Der er ikke planlagt nogle forløb.

Pris pr. deltager

Kurset koster kr. 2500,- pr. dag pr. deltager (kr. 5000,- for begge dage) inkl. forplejning

 

Tilmelding

Kontakt Annette Sparre Bülow for tilmelding eller ved spørgsmål.

Betalingskurser

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø er betalingskurser.

Kurserne er ikke dækket af AMU, og der ydes derfor ikke VEU-godtgørelse.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

Virksomhedskonsulent

Annette Sparre Bülow

Tilmeld dig ved at kontakte Annette.

Tlf.: 2119 7364

Mail: asbu@nextkbh.dk