Pris

Med tilskud: 5000 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 5000 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Bygge og Anlæg
  Arbejdsmiljøområdet

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Varighed: 2 dage
Pris fra 5000 kr.

Om kurset

Den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø varer to dage.

Dag 1 undervises du i:

 • Psykisk Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
 • Kommunikation og dialog
 • Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering
 • Kompetenceudviklingsplan for AMO-medlemmer, og hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

Dag 2 undervises du i:

 • Planlægning og Logistik i arbejdsmiljøarbejdet
 • Byggepladsens største risikoområde
 • Instruktion – ansvar og pligter
 • Brug af tekniske hjælpemidler
 • Forebyggelse af ulykker og registrering af nærved ulykker
 • Støv og nanopartikler samt asbest, bly og PCB
 • Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og kondition.

Kurser vi udbyder:

Hold 2024:
Undervisning d. 3/12 - 4/12 2024

Pris pr. deltager

Kurset koster kr. 2500,- pr. dag pr. deltager (kr. 5000,- for begge dage) inkl. forplejning

Tilmelding

Tilmelding kan ske senest 6 dage før ved at sende en mail til kursus@nextkbh.dk (sikker mail) med følgende informationer:

 • Holdnummer (se ovenfor)
 • Cpr-nummer (angives kun hvis du kan sende sikker mail - ellers ringer vi til dig efterfølgende)
 • Navn
 • Mobilnummer
 • Mailadresse
 • Cvr-nummer på din arbejdsgiver
 • P-nummer (eller din fysiske arbejdsadresse, hvis du ikke kender p-nummer)
 • Evt. betalings reference til faktura

Betalingskurser

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø er betalingskurser.

Kurserne er ikke dækket af AMU, og der ydes derfor ikke VEU-godtgørelse.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Arbejdsmiljø – opfølgning for arbejdsmiljørepræsentanter

Dagundervisning

Dato og tid: 03. december - 04. december 2024

Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Virksomhedskonsulent

Annette Sparre Bülow

Vil du vide mere om kurset, så kontakt Annette.

Tlf.: 2119 7364

Mail: asbu@nextkbh.dk