Pris

Med tilskud: 1280 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 7109 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Bygge og Anlæg
    Kloakering

Kloakmesteruddannelsen - praktikdel

Varighed: 10 dage
Pris fra 1280 kr.

Om kurset

Kloakmesteruddannelsen består af 3 moduler:

  1. Miljødel
  2. Mesterdel
  3. Praktikdel

Kurserne er tilrettelagt så, du får et sammenhængende forløb.

Efter hvert kursus eller modul udsteder NEXT Uddannelse København et bevis.

Beviset udstedes hvis du har opnået de enkelte uddannelsesmål og bestået de relevante AMU-test.

Er alle modulerne gennemført på tilfredsstillende vis, kan du indstilles til:

  • Den teoretiske eksamen
  • Autorisationseksamen
  • Den praktiske eksamen.

Den samlede varighed for kloakmesteruddannelsen er i alt 65 dage.

Dagene fordeler sig over de 3 selvstændige moduler.

Den teoretiske eksamen, autorisationseksamen og den praktiske eksamen, varer hver 1 dag.

Adgangskrav

Uddannelsen er til dig, der er faglært eller ufaglært bygge- og anlægsarbejder, der har gennemført rørlæggeruddannelsen. Den er også for dig, der er VVS-installatør, bygningskonstruktør, bygningsingeniør.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

  • Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Kloakmesteruddannelsen - praktikdel

Dagundervisning

Dato og tid: 06. juni - 19. juni 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31