Pris

Med tilskud: 128 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 819,80 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Bygninger og Installationer, Varme og Ventilation, Gartner og Grønne Områder
 • Bygge og Anlæg

EUD praktikvejledning for den daglige oplærer, ejd

Varighed: 1 dage
Pris fra 128 kr.

Om kurset

Bliv klogere på de redskaber praktiklærere/svende kan bruge til at fremme trivsel og fastholdelse af elever.

Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven. På kurset får du også kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring.

Læs at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skab sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb.

Målgruppe

Kurset er for praktiklærere/svende, der varetager den daglige oplæring af elever.

Udbytte

Når uddannelsen er gennemført, kan du:

 • Planlægge modtagelsen af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab
 • Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål
 • Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur
 • Anvende metoder og redskaber, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden
 • Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen
 • Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer (49234)