Pris

Med tilskud: 402 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 2087,55 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Ejendomsservice
    Bygninger og Installationer, Varme og Ventilation

Miljø- og energioptimering 2

Varighed: 3 dage
Pris fra 402 kr.

Om kurset

Du lærer at udføre analyser af bygningers forbrug af forskellige ressourcer (vand, varme, el), herunder at vurdere forbruget og reagere aktivt på det. Du lærer også at udarbejde informationsmateriale til brugere og beboere, så energiforbrug kommer i fokus i hverdagen.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice (48581)