Pris

Med tilskud: 1040 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 3853,75 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Varme og Ventilation
 • Procesindustri og Teknologi
  Kedelpassercertifikater

Kedel, alm. certifikat B, type 1 og 2 kedler

Varighed: 5 dage
Pris fra 1040 kr.

Om kurset

Bliv kvalificeret til at passe alle dampkedler i kontrolklasse B type 1 og 2.

Du lærer at passe dampkedler på maksimalt 1000 liter, et tryk på 32 bar og et produkttal 3000 bar gange liter. Du lærer også at arbejde med fjernvarmesystemer og kedler til produktion af vand ved en temperatur over 110 grader og højst 120 grader med et tryk på højst 6,5 bar.

På kurset tager noget af undervisningen udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål. Derfor arbejder vi blandt andet med vand som ressource, optimal anvendelse af energi og genanvendelse af procesvand.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder i procesindustrien eller i virksomheder, der producerer varme. Kurset er for alle, der har behov for at passe damp- eller hedtvandskedler.

Tag kurset som ufaglært og faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført, har du lært at:

 • Lave vandanalyser på kedelanlæg.
 • Klargøre alle drift- og sikkerhedsindretninger i overensstemmelse med myndighedskrav og driftsmanualer.
 • Aflæse og dokumentere, at driften er i overensstemmelse med relevante myndighedskrapport
 • Stå for opstart og kontrol af brænderudstyr med diagnosticering af eventuelle fejl ved brænderens brændselsforsyning, tænding, flammeovervågningssystem og luftregulering.
 • Aflæse principper for måling og vurdering af forbrændingskvalitet.
 • Konservere og inspicere anlæg.

Kurset er adgangsgivende til kurset Store damkedler højst 120 grader kontrolklasse A type 3.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Mindre dampked. maks. 32 bar, st hedtvandsk 120 gr (47891)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Kedel, alm. certifikat B, type 1 og 2 kedler

Dagundervisning

Dato og tid: 01. august - 07. august 2024 kl. 07:30 - 14:54

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Kedel, alm. certifikat B, type 1 og 2 kedler

Dagundervisning

Dato og tid: 16. december - 20. december 2024 kl. 07:30 - 14:54

Sted: 2600, Fabriksparken 31