Pris

Med tilskud: 2080 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 7457,50 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

 • Ejendomsservice
  Bygninger og Installationer
 • Procesindustri og Teknologi
  Kedelpassercertifikater

Kedel, udv. certifikat A, type 3, højst 120 gr.

Varighed: 10 dage
Pris fra 2080 kr.

Om kurset

Bliv kvalificeret til at passe alle damkedler i kontrolklasse A type 3.

Du lærer at passe dampkedler uden begrænsning på rumindholdet, med en temperatur på maks. 120 grader og et tryk på maks. 1 bar. Du lærer også at arbejde med fjernvarmesystemer og kedler til produktion af vand.

På kurset tager noget af undervisningen udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål. Du lærer at indsamle data, der kan bestemme om der er et unødvendigt energiforbrug. Og så lærer du at nedsætte forbruget, så energi ikke spildes.

På kurset lærer du, hvordan du minimerer vand- og kemikalieforbrug, og du lærer at sikre, at der bliver ledt minimalt med vand væk fra kedlerne. På kurset bliver du også undervist i, hvordan du kan genanvende procesvand.

Vi skal arbejde med forbrændingsprocesser. Her lærer du, hvordan du sikrer en fuldstændig forbrænding, samtidig med at der udledes færre emissioner. Du lærer også, hvordan fyringsøkonomien kan optimeres og udledningen af CO2 reduceres.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder i procesindustrien eller i virksomheder, der producerer varme. Kurset er for alle, der har behov for at passe damp- eller hedtvandskedler.

Tag kurset som ufaglært og faglært.

Det er et krav, at du har et uddannelsesbevis fra kurset Kedel, alm. certifikat B, type 1 og 2 kedler (47891). Du kan også starte, hvis du har en anden uddannelse eller erfaring, som svarer til det.

Udbytte

Når kurset er gennemført, får du certifikatet Udvidet kedelpassercertifikat A type III.

Du har lært at:

 • Foretage daglige kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde
 • Foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand. Du har lært at justere kedler og fejlsøge med udgangspunkt i dine analyseresultater
 • Forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr
 • Foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret
 • Foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde
 • Regulere forbrændingsprocesser
 • Arbejde ud fra relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

Kurset giver adgang til kurset Store damkedler over 120 grader Kontrolklasse A type I og II.

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

 • Store dampkedler højst 120 grader (47915)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Kedel, udv. certifikat A, type 3, højst 120 gr.

Dagundervisning

Dato og tid: 08. august - 21. august 2024 kl. 07:30 - 14:54

Sted: 2600, Fabriksparken 31