Ejendomsservice og Vagt

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Pris fra 128 kr.
Varighed: 1 dage

Om kurset

Lær om farer og sikkerhed, når du arbejder med at brænde ukrudt.

På kurset lærer du om de mulige farer, der kan opstå, når du arbejder med at brænde ukrudt. Du lærer også om, hvordan du sikrer dig mod farerne.

Mange forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med ukrudtsbrænding, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Derfor opkræves kr. 100,- sammen med deltagerbetaling, så du efter bestået kursus får tilsendt DBI-certifikat.

Certifikatet er gyldig i 5 år efter kursus

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som anlægsgartner eller ejendomsservicetekniker. Det er også for dig, der søger job i de brancher.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført kan du:

  • Træffe de rigtige sikkerhedsforanstaltninger, når du brænder ukrudt med maskiner og værktøj, der afgiver flammer eller varme
  • Indrette arbejdspladsen og foretage de rigtige valg, inden du begynder at brænde ukrudt, så du undgår, at der opstår farer
  • Afslutte arbejdet korrekt med viden om brandtekniske regler
  • Slukke brande på arealer med ukrudt.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

  • Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Dagundervisning

Dato og tid: 10. oktober - 10. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Dagundervisning

Dato og tid: 09. november - 09. november 2022 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Dagundervisning

Dato og tid: 12. december - 12. december 2022 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31