Kurser for dig i job

Opkvalificer dig, og styrk dine kompetencer med efteruddannelse og kurser. NEXT tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser), certifikat-kurser, kortere kurser og meget andet, til dig der er i job. Tag din efteruddannelse og kurser hos NEXT Uddannelse København.

Find kursus

Efteruddan dig med kurser fra NEXT Uddannelse København

Opkvalificer dig med efteruddannelse og kurser fra NEXT Uddannelse København. Med et kursus kan du få flere kompetencer, som kan hjælpe dig i dit arbejde.

Få viden om din branche, og skab værdi i din virksomhed gennem kurser og efteruddannelse. Kurserne holdes af kompetente undervisere.

Indholdet på kurset er relevant for dig og din branche.

Find kurser i oversigten på vores hjemmeside.

Tilmeld dig et kursus på voksenuddannelse.dk

Tilmeld dig kurserne på voksenuddannelse.dk.

Når du tilmelder dig, skal du bruge:

  • CVR-nummer på din virksomhed
  • EAN-nummer til fakturaen.

Er du selvstændig eller kursusadministrator i en virksomhed, skal du også bruge din NemID-medarbejdersignatur.

Find, og tilmeld dig kurser i oversigten på vores hjemmeside.

Kompetencevurdering kan kickstarte din opkvalificering

Få vurderet dine kompetencer, så du ikke tager et kursus i noget, som du allerede kan. Få en Individuel Kompetencevurdering (IKV).

IKV laves i samarbejde med NEXT uddannelse København. Vurderingen laves ud fra:

  • Samtaler og interviews
  • Skriftlige opgaver
  • Tests
  • Mundtlige opgaver
  • Praktiske øvelser og opgaver

Prisen på kurset afhænger af din uddannelse

Prisen på kurset afhænger af, om du er faglært, ufaglært eller har en videregående uddannelse. Faglærte og ufaglærte betaler kr. 128 om dagen (2022-niveau).

Kurser og efteruddannelse inden for organisation, medarbejderudvikling og IT koster mere. Prisen fremgår i oversigten på hjemmesiden.

Har du en videregående uddannelse betaler du fuld pris.

Find kurser, efteruddannelse og priser i oversigten på hjemmesiden.

Tilskud til transport, kost og logi

Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til transport, kost og logi i forbindelse med kurser og efteruddannelse.

Tilskud til transport (befordringstilskud)

Få tilskud til transport, hvis afstanden mellem dit hjem og uddannelsessted er mere end 24 km. Du kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag. Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding på Voksenuddannelse.dk

Læs mere om befordringstilskud (tilskud til transport) på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Tilskud til kost og logi

Få 500 kr. pr. overnatning i tilskud, hvis du har mere end 120 km tur/retur til din efteruddannelse eller dit kursus.

Overnatningen udløser retten til tilskud. Gem dine kvitteringer. Du skal dokumentere dine udgifter til kost og logi.

Tilskuddet administreres og udbetales af NEXT efter statens regler om tjenesterejser/reducerede satser.

Se her hvordan du registrerer dine udgifter for at søge tilskud.

VEU-godtgørelse er tilskud til virksomheden for tabt arbejdsfortjeneste

VEU-godtgørelse står for Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse.

Det er kompensation, din arbejdsplads kan få, når du deltager i efteruddannelse og kurser.

Arbejdspladsen skal selv søge VEU-godtgørelse. Det kan gøres samtidig med tilmelding, men det kan også gøres efterfølgende.

Søg om VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk.

Udtalelse fra OFS Fitel Denmark ApS

Vi kan på det kraftigste anbefale et samarbejde med NEXT. De er dygtige, professionelle og pålidelige og meget behagelige at samarbejde med.

For vores medarbejdere har det ikke bare været tilfældige kurser, de er blevet sendt på – de har virkelig fået udbytte af det, og de er blevet løftet kompetencemæssigt.

OFS Fitel Denmark ApS

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål

Send en e-mail:

kursus@nextkbh.dk

Ring på tlf.:

33 88 09 00