Privatlivspolitik for kursister

NEXT tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

 

Hvilke oplysninger om dig behandler vi på NEXT?

Som led i din efteruddannelse på NEXT Uddannelse København (efterfølgende benævnt NEXT) indsamler og behandler vi personoplysninger om dig , jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

NEXT tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gældende lovgivning.

Relevante oplysninger til administrationen af kursusaktiviteter kunne fx være:

• cpr nr. til identifikation og udstedelse af bevis samt evt. VEU-godtgørelse
• kontaktoplysninger
• faktureringsoplysninger
• registrering af fremmøde

Når der foreligger en lovlig hjemmel eller legitim interesse hertil, er NEXT forpligtet til at videregive oplysninger om for eksempel deltagelse/fremmøde og opnået kursusbevis. Det kan være til din arbejdsgiver, dit jobcenter eller anden relevant myndighed. 

 

Skriv eller ring, hvis du vil afmelde dig et kursus

Send en e-mail:

kursus@nextkbh.dk

Ring på tlf.:

33 88 09 00