Pris

Med tilskud: 600 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 2087,55 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Vagt
    Grundlæggende vagt

Vagtens opgaver ved ulykker og alvorlige hændelser

Varighed: 3 dage
Pris fra 600 kr.

Om kurset

Du lærer på baggrund af viden om og skærpet opmærksomhed på meget omfattende og voldsomme begivenheder, som fx uvejr, brand, eksplosioner eller voldelige forbrydelser, at optræde formålstjenligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Vagtens opg. ved st.ulykker og alvorlige hændelser (49692)