Ejendomsservice og Vagt

Ejendomsdrift, budgettering

Pris fra 378.00 kr.
Varighed: 3.0 dage

Om kurset

Lær at lave budgetter for bygningers vedligeholdelse.

På kurset lærer du at vurdere omfanget af bygningers vedligeholdelse og at udarbejde budgetter for vedligeholdelsen.

Du lærer også om reparationsmetoder og at fastsætte priser for reparation og vedligeholdelse.

På kurset tager noget af undervisningen udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder og har kendskab til driftsplaner. Du kan også tage kurset, hvis du søger job i branchen.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført kan du:

  • Vurdere omfanget af bygningers vedligehold.
  • Udarbejde budgetter for vedligehold af bygninger med udgangspunkt i god driftsskik og registrerede fejl og skader
  • Handle ud fra Bygningsreglementet og Driftsbekendtgørelsen om god bygningsdrift.
  • Sikre at ejendommen opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.
  • Fastlægge reparationsmetode.
  • Fastsætte priser for reparation og vedligehold.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

  • Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Ejendomsdrift, budgettering

Dagundervisning

Dato og tid: 06. september - 08. september 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31