Pris

Med tilskud: 402 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 2087,55 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Ejendomsservice
    Bygninger og Installationer

Ejendomsdrift, budgettering

Varighed: 3 dage
Pris fra 402 kr.

Om kurset

Lær at lave budgetter for bygningers vedligeholdelse.

På kurset lærer du at vurdere omfanget af bygningers vedligeholdelse og at udarbejde budgetter for vedligeholdelsen.

Du lærer også om reparationsmetoder og at fastsætte priser for reparation og vedligeholdelse.

På kurset tager noget af undervisningen udgangspunkt i nogle af FN’s 17 verdensmål.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder og har kendskab til driftsplaner. Du kan også tage kurset, hvis du søger job i branchen.

Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Udbytte

Når kurset er gennemført kan du:

  • Vurdere omfanget af bygningers vedligehold.
  • Udarbejde budgetter for vedligehold af bygninger med udgangspunkt i god driftsskik og registrerede fejl og skader
  • Handle ud fra Bygningsreglementet og Driftsbekendtgørelsen om god bygningsdrift.
  • Sikre at ejendommen opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.
  • Fastlægge reparationsmetode.
  • Fastsætte priser for reparation og vedligehold.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice (48456)