Pris

Med tilskud: 402 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 1783,35 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Vagt
    Grundlæggende vagt, Vagten på byggepladsen

Håndtering af uheld og ulykker

Varighed: 3 dage
Pris fra 402 kr.

Om kurset

På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker, herunder alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Håndtering af uheld og ulykker (49265)