Pris

Med tilskud: 2080 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 6757,50 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Vagt

Kommunal Tryghedsvagt

Varighed: 10 dage
Pris fra 2080 kr.

Om kurset

På kurset får du kompetencer til et job indenfor vagt, overvågning og sikkerhed.Det kan være som runderende vagt, sikkerhedsvagt, alarmpatrulje, butikskontrollant eller servicevagt. Du får en bred introduktion til forskellige områder af arbejdet, bl.a. omkring service, retsregler, melding og sikring af gerningssted, personlig sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering, arbejdsmiljø, brandværn og førstehjælp.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Tryghedsvagt (21977)