Pris

Med tilskud: 0 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 459,85 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Procesindustri og Teknologi
    Realkompetencevurdering(RKV)

RKV før EUV - Værktøjsteknikker

Varighed: 1 dage
Pris fra 0 kr.

Om kurset

Er du interesseret i industriteknikeruddannelsen - og har noget erhverserfaring, har du mulighed for at få lavet en kompetencevurdering. Her får du vurderet både din skole- og erhvervsmæssige baggrund i forhold til, om du kan få merit og dermed få afkortet din uddannelsestid på industriteknikeruddannelsen.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • RKV før erhvervsuddannelse for voksne (25000)