Pris

Med tilskud: 400 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 1471,70 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Vagt
    Grundlæggende vagt, Vagten på byggepladsen

Ajourføring af retsregler og beredskabsopgaver

Varighed: 2 dage
Pris fra 400 kr.

Om kurset

Du bliver ajourført med ny lovgivning, som er gældende for vagtbranchen og kan med baggrund i denne, selvstændigt udføre arbejdsopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Desuden bliver du fortrolig med sidste nyt i livreddende og almindelig førstehjælp og kan ud fra den viden udføre korrekt førstehjælp ved tilskadekomst af personer samt kan yde elementær brandbekæmpelse.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Ajourføring af retsregler og beredskabsopg. vagter (49695)