Pris

Med tilskud: 416 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 1496,20 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Bygge og Anlæg
    Beton, Anlæg og Murerfaget, Certifikatfag

Vejen som arbejdsplads - certifikatkursus

Varighed: 2 dage
Pris fra 416 kr.

Om kurset

Lær at begå dig på vejarbejde.

Du lærer om de regler, som er knyttet til vejarbejde - herunder at opstille skilte efter en skilteplan.

Kurset afsluttes med en prøve.

OBS! "Vejen som arbejdsplads" er under udfasning og erstattes af "Sikkerhed ved vejarbejde" i løbet af 2024. Beviser udstedt på "Vejen som arbejdsplads" er gyldige i 5 år som hidtil.

Målgruppe

Kurset er for ufaglærte og faglærte, som skal udføre vejarbejde og opstille vejskilte.

Tag kurset, hvis du er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder.

Udbytte

Når kurset er gennemført, kan du:

  • Efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet, samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.
  • Udvise kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler.
  • Udvise viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde.

 

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler (AMU-fag)

  • Vejen som arbejdsplads - Certifikat (47136)

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Vejen som arbejdsplads - certifikatkursus

Dagundervisning

Dato og tid: 02. september - 03. september 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Vejen som arbejdsplads - certifikatkursus

Dagundervisning

Dato og tid: 26. september - 27. september 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Vejen som arbejdsplads - certifikatkursus

Dagundervisning

Dato og tid: 07. oktober - 08. oktober 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Vejen som arbejdsplads - certifikatkursus

Dagundervisning

Dato og tid: 21. oktober - 22. oktober 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31

Dagundervisning

Vejen som arbejdsplads - certifikatkursus

Dagundervisning

Dato og tid: 28. oktober - 29. oktober 2024 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31