Pris

Med tilskud: 134 kr.

Gælder for faglærte og ufaglærte der er i job eller deltager som privatperson.

Uden tilskud: 855,85 kr.

Gælder for ledige, hvor jobcentret har godkendt, at du deltager på kurset. Kursister med en videregående uddannelse betaler også fuld pris.

  • Administration, IT og Økonomi
    HR og Personaleudvikling

EUD-oplæringsvejledning for uddannelsesansvarlige

Varighed: 1 dage
Pris fra 134 kr.

Om kurset

Kursus for de uddannelsesansvarlige i en praktikvirksomhed med det overordnede ansvar for eleven læringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på. Du lærer at planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning. Fokus på kurset vil være det merkantile område.

Kursets moduler (AMU-fag)

  • EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl (49995)