Bygge og Anlæg

Ajourføring for tømrerbranchen

Pris fra 128 kr.
Varighed: 1 dage

Om kurset

Få ajourført viden om bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning i tømrerbranchen. Træ som bæredygtigt byggemateriale.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder i tømrerfaget. Tag kurset som ufaglært eller faglært.

Er du eller dine medarbejdere nysgerrig på hvilke muligheder BR og SBI giver for at bygge bæredygtigt, så er dette kursus noget for dig. Her er der mulighed for at blive ajourført med:

 • Nyeste viden om afprøvede bæredygtige byggemetoder
 • Hvilke muligheder og begrænsninger ændringer i BR-18 og SBI giver for bæredygtigt byggeri
 • Den frivillige bæredygtighedsklasse og forslag til BR-23 om Livscyklusvurdering (LCA)
 • Praktisk hands-on-erfaring med bæredygtige byggemetoder
 • Hvilke fejl og misforståelser man skal være opmærksom på
 • Hvor vi henter dokumentation på bæredygtige byggemetoder og LCA
 • Relevante ændringer i BFA-vejledninger og AT-anvisninger

Udbytte

Når kurset er gennemført, har du fået opdateret din viden om en eller flere af disse emner:

 • Bygningsreglement
 • Regler for lovpligtige uddannelser i arbejdsmiljø
 • Materiale- og metodevalg, godkendelse og mærkningskrav
 • Statistik om hyppigt forekomne fejl i byggeriet
 • Nye SBI-anvisninger, BFA-vejledninger, Bygge-erfa blade, AT-anvisninger mm.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

 • Ajourføring for tømrerbranchen