Industri og Mekanik

Vandbehandling og analyser ved kedelanlæg

Pris fra 512 kr.
Varighed: 4 dage

Om kurset

Du lærer at udtage prøver, foretage analyser af spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand. Du får kendskab til kvalitetskravene og kravenes betydning for stabil drift og forebyggelse af korrosion. Du får kendskab til det kemiske grundlag for vandrensning, ionbytningsanlæg, omvendt osmose - RO-anlæg, hvor tæringer kan optræde i kedelanlæg og vandkemi på fjernvarmesystemer.

Kursets moduler

  • Vandbehandling og analyser ved kedelanlæg